Divlja priroda

Divlja priroda

Priroda je nevjerojatna! Kad je prepuštena sama sebi, prirodni procesi funkcioniraju učinkovitije, što uključuje prirodnu ispašu, ulogu grabežljivaca i strvinara, ali i prirodne poremećaje poput poplava.

Prirodni procesi

Kad priroda pravilno funkcionira, osigurava nam obilje čistog zraka, svježe vode, skladištenje ugljika i sprečavanje poplava. Pruža nam sve, od goriva i hrane do lijekova i građevnih materijala.

Pod pojmom „pravilnog funkcioniranja” mislimo na prirodu koja slobodno i neometano djeluje u svoj svojoj prekrasnoj i zadivljujućoj kompleksnosti. U takvom okruženju prirodne procese potiču vrste koje rade ono za što su evoluirale tisućama godina. Primjerice, djelovanje vuka pomaže u vraćanju drveća, drveće održava zdravlje rijeka, a prirodna ispaša omogućuje tisućama vrsta da bujaju na zdravim travnjacima.

Iako provodimo istraživanja i analize, nikad nećemo u potpunosti shvatiti ogromno, isprepleteno djelovanje prirode. No, možemo je promatrati i cijeniti činjenicu da je priroda najbolji upravitelj prirodnim procesima.

Naš pristup

Nino Salkic

Funkcionalni krajolici

Prirodni procesi imaju ključnu ulogu u oblikovanju krajobraza i ekosustava. Ti procesi uključuju poplave, klimatske uvjete, prirodne katastrofe, prirodnu ispašu, predaciju i hranjenje ostacima.

Otvaramo prostor da na ekosustave utječu biljojedi, mesojedi i prirodni procesi kao što je slobodan tok rijeka. Preko cijelog kontinenta međudjelovanje tih procesa vodi do područja prirode koja se stalno razvijaju, umjesto do nepromjenjivih staništa. Današnja šuma može biti travnjak za nekoliko godina, i obrnuto. Razumijevanje te dinamike – staništa koja se stalno mijenjaju kroz prostor i vrijeme – ključ je za očuvanje bogate bioraznolikosti Europe.

Stvaranje koridora za divlje životinje

Rewilding nudi svjež pristup upravljanju prirodnim populacijama. Kroz uspostavu koridora za divlje životinje želimo omogućiti njihovo slobodno kretanje iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit kroz naše rewilding područje u srcu Velebita, sve do Nacionalnog parka Paklenica na jugu.

Obnova trofičkih mreža

Hrvatska je jedna od nekoliko europskih država koje nastanjuju tri velike zvijeri – smeđi medvjed, euroazijski ris i sivi vuk.
Utjecaj grabežljivaca na njihovu lovinu također utječe na druge vrste, a značajan je čak i njihov utjecaj na vegetaciju. Fokusiranjem na suživot čovjeka i divljih životinja, uz očuvanje ključnih vrsta i njihovih staništa, radimo na obnovi trofičkih mreža i prirodnih procesa.

Rewilding šuma

U suradnji s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Rewilding Velebit radio je na uspostavi formalnog priznavanja Ramina korita, smještenog na jugu Velebita, kao bukove prašume. Ramino korito važno je ekološko žarište u rastućoj mreži zaštićenih šuma na Rewilding Velebit područjima, a uvrštavanje naglašava njegovu posebnost i biološku vrijednost. Zauzvrat očekujemo da će to pozitivno utjecati na broj posjetitelja i time dodatno potaknuti gospodarstvo bazirano na prirodi na ovom području.

Nino Salkic

Prirodna ispaša

Prirodna ispaša važan je ekološki proces. Veliki biljojedi pomažu u održavanju prirodnih livada, potiču klijanje bilja i drveća te mogu čak stvarati čistine u šumama struganjem kore ili čupanjem drveća. Velik dio bioraznolikosti Europe počiva na mozaičnim krajobrazima, koji sadržavaju otvorene travnjake, i na njihovoj tranziciji prema prijelaznim šumama, otvorenim šumama i šumarcima, a postojanje svega navedenoga ovisi o ispaši biljojeda. Međutim, napuštanjem velikih područja prirode nestaju i veliki biljojedi te ta područja zarastaju grmljem i drvenastom vegetacijom, čime opada i bioraznolikost.

U suradnji s lokalnim vlasnicima zemljišta, na područja gdje su nekad pripadali uvodimo velike biljojede kao što su goveda (pasmina Taurus) i divlji konji, u većoj i stabilnoj brojnosti.

Vrste na koje smo fokusirani

Smeđi medvjed
Ursus arctos
Euroazijski ris
Lynx lynx
Sivi vuk
Canis lupus
Bjeloglavi sup
Gyps fulvus
Divokoza
Rupicapra rupicapra
Jelen
Cervus elaphus
Srna
Capreolus capreolus
Taurus
Tetrijeb
Tetrao urogallus