Načela rewildinga

Načela rewildinga

Načela rewildinga

Stručnjaci za rewilding iz cijele Europe oblikovali su skupinu načela koja opisuju i vode rewilding u europskom kontekstu. Sva jednako važna, ta pravila glase:

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

Pružanje nade i svrhe

Rewilding pruža nadahnjujuću i osnažujuću viziju bolje budućnosti za ljude i prirodu. Rewilding donosi ne samo priču bogatije i vitalnije sutrašnjice, nego ohrabruje praktičnu akciju i suradnju danas.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Razvijanje prirodnih rješenja

Pružanjem i unapređivanjem rješenja temeljenih na prirodi, rewilding može pomoći u ublažavanju okolišnih, socijalnih, ekonomskih i klimatskih izazova.

Staffan Widstrand

Kreativno razmišljanje

Rewilding podrazumijeva djelovanje na inovativan, oportunistički i poduzetan način, te učenjem na pogreškama razvija samosvijest.

Andrey Nekrasov

Dodatno očuvanje

Rewilding nadopunjuje ustaljene metode očuvanja prirode. Osim očuvanja najnetaknutijih preostalih staništa i ključnih područja bioraznolikosti, moramo dodatno potaknuti oporavak prirode obnovom izgubljenih interakcija i povezanosti staništa.

Nuno Sá / Wild Wonders of Europe

Prepuštanje vodstva prirodi

Od slobodnog toka rijeka i prirodne ispaše, preko sukcesije staništa do predacije, rewilding obnovljenim prirodnim procesima omogućuje da na dinamičan način oblikuju naše kopnene i morske krajolike. Ne postoji određena optimalna točka ili krajnje stanje koje bi definirao čovjek, nego procesi teku kako ih priroda nosi. Bude li pomagao ponovnom osnaživanju moći prirode, čovjek će manje intervenirati u njenom daljnjem napretku.

STAFFAN WIDSTRAND

Rad na razini prirode

Rewilding znači rad visokih razmjera kako bi se obnovilo raznolikost i obilje divljih životinja kao i davanje prilike prirodnim procesima da ojačaju otpornost ekosustava, s dovoljno prostora za prirodu da pokreće promjene i oblikuje žive sustave.

Staffan Widstrand

Djelovanje u kontekstu

Rewilding prihvaća ulogu čovjeka i njegovih kulturnih i ekonomskih veza sa zemljom te pronalazi načine za rad i život unutar zdravih prirodnih ekosustava punih života kao i za ponovno povezivanje s divljom prirodom. Rewildingu pristupamo uzimajući u obzir dugotrajno poznavanje okolišne i kulturne povijesti mjesta.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Gradnja gospodarstva temeljenog na prirodi

Jačanjem divljine i ekosustava, rewilding pruža nove ekonomske mogućnosti stvaranjem sredstava za život i prihoda povezanih s vitalnošću prirode.

Bruno D’Amicis

Dugoročni fokus

Kako bismo budućim generacijama osigurali trajne pozitivne učinke na bioraznolikost i otporne ekosustave, rewildingu pristupamo imajući u vidu dugoročnu perspektivu koju kroz svoj rad nastojimo i postići.

Bogdan Comanescu

Suradnja

Razvoj suradnje i pružanje podrške temeljimo na poštovanju, povjerenju i zajedničkim vrijednostima. Povezujemo ljude svih nasljeđa koji zajednički stvaraju inovativne načine rewildinga i ostvaruju najbolje rezultate za zajednice i divljinu.

Roy Beusker

Razmjena znanja

Razmjenjujemo znanja i ekspertizu kako bismo neprekidno poboljšavali najbolje prakse rewildinga te postizali najbolje moguće rezultate u rewildingu. Korištenje najboljih dostupnih dokaza, prikupljanje i razmjena podataka te učenje na greškama dovest će do uspjeha.

 

Rewilding je inovativan i nadahnjujući način obnove prirode u Europi. Dopuštajući prirodnim procesima da preoblikuju i poboljšaju ekosustave, rewilding može revitalizirali zemlju i more pomažući u ublažavanju najtežih izazova društva te stvarajući prostor gdje će priroda i čovjek skladno napredovati.

 

Rewilding se također odnosi i na naš način razmišljanja – riječ je o shvaćanju da smo samo jedna vrsta među mnogima, povezani u složenoj mreži života koja nas povezuje s atmosferom, vremenskim prilikama, plimama i osekama, tlom, svježom vodom, oceanima te svim ostalim živim bićima na planeti.

Grzegorz Lesniewski