Naši partneri

Naši partneri

Organizacija Rewilding Europe osnovana je 2011. u Nizozemskoj kao nezavisna zaklada. Riječ je o pan-europskoj inicijativi koja djeluje na prvoj liniji rewildinga na europskoj razini te želi Europu učiniti više divljom, s mnogo više mjesta za divlje vrste, divljinu i prirodne procese. Rewilding Europe predstavlja viziju u kojoj je priroda prepoznata kao neodvojiv dio prirodnog i kulturnog naslijeđa Europe te kao nužan građevni element modernog, prosperitetnog i zdravog društva.

Park prirode Velebit najznačajnije je žarište endemske flore i faune u Hrvatskoj. Na Velebitu su zabilježene 1854 biljne svojte, od kojih je 79 endemskih, što objašnjava zašto se ovo područje često naziva “centrom endemizma”. Park prirode Velebit najveće je i najsloženije zaštićeno područje u Hrvatskoj, koje obuhvaća najvažniju planinu u zemlji. Zbog svojeg značaja za očuvanje biološke raznolikosti Park prirode postao je dio UNESCO-ove mreže međunarodnih rezervata biosfere (Man and the Biosphere Programme, MAB). O vrijednosti ovog područja jasno govori činjenica da područje Velebita obuhvaća dva nacionalna parka – Paklenicu i Sjeverni Velebit, uvalu Zavratnicu kao značajan krajobraz, špiljski kompleks Cerovačke špilje kao geomorfološki spomenik prirode, lokalitet Velnačku glavicu kao paleontološki spomenik prirode te Štirovaču kao poseban rezervat šumske vegetacije.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu javno je visoko učilište koje organizira i provodi sveučilišne studije, te obavlja stručno-znanstveni rad u biomedicini i zdravstvu, u području veterinarstva i drugim srodnim područjima, kao i obrazovne programe cjeloživotnog obrazovanja doktora veterinarske medicine. Također je nacionalni predvodnik u znanstvenim istraživanjima divljih životinja s timom za istraživanje velikih mesojeda koji je aktivan od 1981. Otad je ovaj tim proveo niz međunarodnih istraživačkih i konzervacijskih projekata uključujući: EU LIFE projekte, BBI-Matra program, Interreg IIIA – Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska 2004. – 2006., projekt EU FP7 i mnoge druge.